Skip to content Skip to footer
utvecklad i samarbete med kenyanska parkvakter och svenska lantbrukare

Svensk sensorteknik

0
Uppkopplade betesdjur
artiklar

Senaste nyheterna

Projektet: Digital tillsyn av betesdjur

Under 2022-2024 är Ngulia AB finansierade av EIP-agri, för att tillsammans med samarbetspartners ta fram teknik som syftar till att underlätta för nötköttsproducenter vid den dagliga tillsynen av sina betesdjur.

Den digitala tillsynen innefattar fyra koncept: En mobiltelefon-app, webbaserad dashboard, sensorer i betesmarkerna och sensorer på betesdjuren. Lantbrukaren använder appen för att enkelt hitta vart djuren befinner sig i hagen och för att kontrollera att djuren är samlade.

Målet med projektet är att i större skala testa och utvärdera olika taggar, genomföra pilotprojekt. Samt undersöka hur aktivitetsdata på taggarna kan användas för att underlätta den dagliga tillsynen.

Samarbetspartners är:

  • Linköpings universitet
  • HiQ Accelerated Concept Evaluation
  • Gård & Djurhälsan Sverige
  • samt flera nötköttsproducenter

Vår vision är att naturbetesmarkerna ska bevaras och bidra till den biologiska mångfalden.

Vårt mål är att utveckla teknik som gör att digital tillsyn kan komplettera den dagliga tillsynen.

Vårt erbjudande är nyckelfärdiga lösningar för digital tillsyn av betesdjur som ska underlätta utnyttjandet av naturbetesmarker.

Hej, välkommen att ta kontakt med oss om ni undrar över något!

Ngulia AB

Org.nr: 559190-9550

0722-34 16 00